แคมป์ภาษาอังกฤษประจำเดือนมีนาคม 2562

21 Feb

 

ปิดเทอมนี้โรงเรียนสอนภาษาแนนซี่ เชิญชวนน้องๆ อายุ 4-12 ปี เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษ มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนกับเรา ที่มีทั้งบทสนทนา แล้วการออกเสียง ผ่านกิจกรรมที่แสนสนุกมากมาย

 

4 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 09:00 – 14:00 น.

–การสนทนา การออกเสียง รวมถึงการอ่านและเขียน

– 8 คน/กลุ่ม